Volvo Penta

Som Official Partner i Nordea Masters får Volvo Penta en unik chans att stärka sitt varumärke hos flera olika målgrupper. Förutom möjligheten att nå ut till en bred publik kommer tävlingen utgöra en plattform för relationsbyggande aktiviteter mot både kunder och medarbetare.