Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vi utvecklar och marknadsför Västsverige som destination. Genom internationell exponering bygger vi kännedom om destinationen och inspirerar till besök.