GÖTEBORG & CO

Göteborg & Co önskar genom Nordea Masters ge Göteborg en tydlig position inom internationell golf. Genom att vara värdstad får Göteborg dessutom möjlighet att nå ut till nya målgrupper, deltagare, evenemangsbesökare och ett engagerat näringsliv. Vi ser fram emot augusti 2018! Copyright Göteborg & Co.